De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa

Binnen de NAVO bestaat op een toenemend aantal terreinen interne verdeeldheid. Het is daarmee twijfelachtig geworden of de NAVO slagvaardig en eensgezind kan optreden wanneer dat nodig blijkt. Bovendien is er onduidelijkheid over het politieke leiderschap van de Verenigde Staten, en gaat dat gepaard met zorgen over de eenheid van het bondgenootschap als waardengemeenschap. Zo is een moeizame relatie ontstaan met het belangrijke lid Turkije, dat het minder nauw neemt met de rechtsstatelijkheid en de pluriforme democratie en nota bene in Rusland nieuwe raketsystemen heeft besteld. Ook in enkele andere NAVO-landen baren ontwikkelingen betreffende de rechtsstatelijkheid zorgen.

Onvoldoende toegerust

De AIV concludeert dat de NAVO onvoldoende is toegerust voor zijn kerntaak: het voorkomen van agressie tegen de leden door geloofwaardige afschrikking en collectieve verdediging. De AIV bepleit daarom versterking van de interne cohesie en verbetering van de trans-Atlantische relatie. De AIV is bovendien van mening dat de NAVO – gelet op de ingrijpende ontwikkelingen op nucleair gebied – genoodzaakt is haar nucleaire strategie te herzien.