Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid

Naar het oordeel van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is het van groot belang dat het buitenlands beleid bij de komende kabinetsformatie hoog op de politieke agenda komt en dat goed rekenschap wordt gegeven van de consequenties van de actuele ingrijpende internationale ontwikkelingen. De grote omwentelingen en opgaven die op Nederland afkomen, komen van buiten de landsgrenzen of raken de wereld als geheel. Ze bepalen de kaders voor koers en inrichting van toekomstig regeringsbeleid en zullen van grote invloed zijn voor Nederland en zijn inwoners.

Daarom reikt de AIV deze agenda - die is gebaseerd op recente AIV-adviezen - voor het buitenlands beleid voor de komende kabinetsperiode aan, inclusief een aantal concrete beleidsaanbevelingen voor de volgende thema’s:

- positionering van de Europese Unie;
- veiligheid en stabiliteit;
- bescherming van fundamentele rechten en waarden;
- interdependentie en internationale samenwerking;
- medeverantwoordelijkheid voor de Caribische delen van het Koninkrijk in de internationale betrekkingen.