Toekomst ODA

Nederland dreigt de internationale norm om 0,7% van het nationale inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking los te laten. Door afspraken in het Regeerakkoord zal de begroting voor ODA (officiële ontwikkelingshulp) de komende jaren afnemen tot 0,45% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). Naar het oordeel van de AIV zal er behoefte zal blijven aan een (omvangrijk) budget om armoede wereldwijd te helpen uitbannen, oorzaken van migratie weg te nemen, vluchtelingen in hun eigen regio op te vangen en om substantieel bij te dragen aan de uitvoering van het klimaatverdrag en de internationale 2030-Agenda voor duurzame ontwikkeling.