Adviesaanvraag Nederlandse inzet bij de bestrijding van de coronacrisis in ontwikkelingslanden

Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op 16 april 2020 toegezegd de AIV te verzoeken een spoedadvies op te stellen over welke rol Nederland kan innemen in het bestrijden en mitigeren van de impact van de coronacrisis in ontwikkelingslanden.

In de adviesaanvraag stelt minister Kaag dat de Kamer terecht aandacht vraagt voor de impact van COVID-19 op de meest kwetsbare landen, vooral in Afrika. Deze landen hebben vaak al een kwetsbaar zorgsysteem en staan er sociaaleconomisch zwak voor. Kapitaalvlucht, dalende grondstofprijzen en werkloosheid als gevolg van de lockdowns raken de meest kwetsbaren in de samenleving, waaronder ontheemden en vluchtelingen, hard. Daar komen de gevolgen van de dreigend wereldwijde economische recessie bovenop.
Decennia aan sociaaleconomische vooruitgang in ontwikkelingslanden kunnen teniet worden gedaan, met negatieve indirecte gevolgen voor Europa en Nederland, aldus de adviesaanvraag.

Vragen

De minister heeft de AIV de volgende vragen voorgelegd:

  1. Hoe kan de internationale gemeenschap de impact van de crisis in kwetsbare landen mitigeren op korte en middellange termijn?
  2. Gelet op de omvang en impact van de coronacrisis, welk pakket van maatregelen is gepast in het kader van de grootschalige noodmaatregelen die internationaal en nationaal worden getroffen?
  3. Welke rol moeten Nederland en de EU spelen bij de aanpak van deze crisis alsook het sociaaleconomisch herstel in ontwikkelingslanden? Welke financiƫle en technische bijdrage is gepast bij de omvang en impact van deze crisis op kwetsbare landen en groepen, vooral in Afrika?