De rol van NGO's en bedrijven in internationale organisaties

De AIV analyseert aan de hand van een aantal algemene observaties per internationale organisatie; welke stappen de regering naar de opvatting van de AIV zou moeten zetten ter versterking van de rol van NGO’s en bedrijven in deze organisaties.