Private sector ontwikkeling en armoedebestrijding

Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid dat zich richt op de bevordering van de private sector in ontwikkelingslanden mist naar het oordeel van de AIV voldoende strategische visie en sturingsmogelijkheden. De AIV pleit in zijn rapport voor een fundamentele (her)formulering van het Nederlandse beleid op dit terrein.