Daadkracht door de Dutch Diamond. Ondernemen in het licht van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen

Duurzaam ondernemen is te belangrijk om alleen aan bedrijven over te laten. Het maatschappelijk belang van duurzame ontwikkeling vraagt dat de overheid een actieve rol blijft spelen, niet alleen met wetten en toezicht maar vooral met een gecoördineerde inzet van meerdere rollen. Dat stelt de AIV in ‘Daadkracht door de Dutch Diamond’.