De samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland. Een zaak van wederzijds belang

Het beleid van Rusland zal in de komende jaren gekenmerkt zijn door assertiviteit, gebaseerd op het hervonden zelfvertrouwen als grote mogendheid in de wereld. Rusland zal onomwonden zijn eigen economische en geopolitieke belangen nastreven. Daar waar Rusland en de EU gedeelde belangen hebben, zal Rusland zich - tegelijkertijd - constructief opstellen en tot samenwerking bereid zijn, aldus het advies dat de AIV op verzoek van de Eerste Kamer heeft opgesteld.