Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen

De staat van de Nederlandse krijgsmacht is zorgwekkend. De veiligheidssituatie is de afgelopen jaren verslechterd als gevolg van dreigingen vanuit zowel Rusland, het Midden-Oosten als Noordelijk Afrika. Tegelijkertijd is de inzetbaarheid van de krijgsmacht verder uitgehold. In de komende vier jaar zal het defensiebudget moeten groeien naar het Europees NAVO-gemiddelde, vindt de adviesraad. In de daaropvolgende vier jaar moet de 2% bbp-norm worden bereikt.