Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven

De wapenbeheersingsverdragen uit de 20ste eeuw zijn ontoereikend voor de 21ste eeuw. Een nieuwe kernwapenwedloop dreigt. Daarom is het volgens de AIV dringend nodig om nieuw overleg tussen de kernwapenmogendheden te bevorderen. De AIV is van oordeel dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat ooit weer een kernwapen tot ontploffing komt. De AIV doet aanbevelingen voor de Nederlandse inspanningen op deze terreinen, mede met het oog op geloofwaardige afschrikking, stabiliteit en risicoreductie.

Media uitgelicht

Het kernwapendebat is terug in Den Haag, podcast Haagse Zaken (45:19), NRC, 1 februari 2019

Nieuwe aanpak van kernwapenbeleid hard nodig, nieuwsbericht met eerste reactie (pdf), PAX, 31 januari 2019

Lastig debat: wel of geen kernwapens, AD, 19 april 2019