De Amerikaanse plannen voor raketverdediging nader bekeken. Voors en tegens van bouwen aan onkwetsbaarheid

De dreiging waarop het Amerikaanse streven naar een raketschild is gebaseerd, is een mogelijk toekomstbeeld. Een aanval met een massavernietigingswapen kan nu al doeltreffend zijn met technisch simpele en toegankelijke overbrengingsmiddelen, bijvoorbeeld zeecontainers. Daar heeft de aanvaller geen raketten voor nodig. Daarnaast kan raketverdediging op de langere termijn negatieve gevolgen hebben voor de strategische stabiliteit en een nieuwe wapenwedloop op gang brengen. Volgens de AIV dient raketverdediging geen hoge prioriteit te krijgen.