Het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO

De NAVO moet het politiek overleg tussen de VS en Europa centraal stellen. Een brede politieke dialoog is noodzakelijk over zeer uiteenlopende veiligheidsrisico’s, van massavernietigingswapens en interstatelijke conflicten tot terrorisme, piraterij en conflicten over energie en grondstoffen. Het bondgenootschap moet ook scherpere eisen stellen aan de besluitvorming over militaire operaties buiten het NAVO verdragsgebied. Dat stelt de AIV in het advies ‘Het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO’.