02 juli Presentatie advies SDG's en mensenrechten

Let op: deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Malietoren: Bezuidenhoutseweg 12 Den Haag

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich tot 27 juni aanmelden via stam@vnoncw-mkb.nl.

SDG16 en Mensenrechten: Uitdagingen van Internationaal Ondernemen

Namens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) overhandigt prof. dr. Ernst Hirsch Ballin het advies ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond’ aan minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer.

Bedrijven die actief zijn in het buitenland komen vaak verschillende dilemma's tegen. Hoe is het om te investeren in landen waar instellingen en rechtsstaat nog niet goed zijn ontwikkeld (SDG16)? Welke partnerschappen ga je aan? Wat doe je als vakbonden niet zijn toegestaan? Hoe ga je om met belangenverstrengeling? Wat betekent dit voor de eigen bedrijfsvoering? En hoe kunnen overheid en bedrijfsleven hierbij samenwerken?

Aansluitend aan de overhandiging gaan drie verduurzamers graag met u in gesprek over de kansen en dilemma’s die zij zelf tegenkomen bij internationaal duurzaam ondernemen met respect voor mensenrechten. De panelleden zijn:

  • Maria Anne van Dijk, hoofd Duurzaamheidsrisico’s en Mensenrechten ABN-AMRO
  • Jan-Willem Scheijgrond, vice president Global Government and Public Affairs, Philips
  • Geraldine Leegwater, bestuurslid Pensioenfonds ABP

AIV-advies

Minister Kaag en minister Blok van Buitenlandse Zaken vroegen de AIV hoe de SDG’s en de mensenrechten elkaar wederzijds kunnen versterken. En wat dit betekent voor het Nederlandse buitenlandbeleid.

In zijn advies Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond onderstreept de AIV de cruciale rol die het bedrijfsleven speelt als partner bij het realiseren van de Sustainable Development Goals en het waarborgen van mensenrechten. De AIV adviseert onder meer dat Nederland een internationale voortrekkersrol op het gebied van mensenrechten en bedrijfsleven blijft spelen. Dan kan door versterkte samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid bij het behalen van de SDG’s, en door een nieuw Nationaal Actieplan Mensenrechten en Bedrijfsleven.