Universaliteit van de rechten van de mens en culturele verscheidenheid

De AIV heeft in dit advies aandacht besteed aan een aantal aspecten die samenhangen met de begrippen culturele verscheidenheid en universaliteit van de rechten van de mens. Bij de beantwoording van de vraag hoe culturele diversiteit zich verhoudt tot universaliteit van mensenrechten dient voorop te staan dat mensenrechten een uiting van cultuur zijn en dat mensenrechten altijd binnen een specifieke context moeten worden toegepast.