VN-Comité tegen Foltering

In dit briefadvies spreekt de AIV zijn zorg uit over het besluit van de regering geen gehoor te geven aan een verzoek van het verdragscomité dat toezicht houdt op naleving van het Internationale Verdrag tegen Foltering en andere wrede, onmenselijke, onterende, behandeling of bestraffing.