Het functioneren van de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens

In dit advies over de werkwijze en het functioneren van de Commissie voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties is de AIV ingegaan op de vraag of landen- en thema-resoluties nog wel het juiste instrumentarium zijn om daadwerkelijke naleving van mensenrechten te bevorderen, op de vraag of het implementatiedebat met betrekking tot de economische, sociale en culturele rechten niet voornamelijk zou moeten worden gevoerd in de gespecialiseerde organisaties, en op de rol en het functioneren van NGO’s.