Humanitaire interventie

In dit advies van de AIV en CAVV wordt allereerst ingegaan op een aantal algemene morele en politieke aspecten van het vraagstuk van de humanitaire interventie. Vervolgens wordt een aantal aspecten beschreven van humanitaire interventies die worden uitgevoerd met en zonder een mandaat van de Veiligheidsraad. Tevens wordt een analyse gegeven van de samenhang tussen de volkenrechtelijke, morele en politieke aspecten van humanitaire interventies.