Een mensenrechtenbenadering van ontwikkelingssamenwerking

Staten zoals Nederland dienen meer hun best te doen om te komen tot een rechtvaardiger verdeling van welvaart in de wereld. Een keuze voor een beter geïntegreerd mensenrechten- en ontwikkelingsbeleid kan daarbij het verschil maken. Dit concludeert de AIV in het advies, getiteld 'Een mensenrechtenbenadering van ontwikkelingssamenwerking'.