Terrorismebestrijding in mondiaal en Europees perspectief

Internationale anti-terrorisme-instrumenten moeten periodiek worden geëvalueerd. In het bijzonder moet het gebruik van geweld als instrument van terrorismebestrijding zeer terughoudend worden gehanteerd, zowel vanwege het escalatierisico als de mogelijke radicaliserende werking.

Verder constateert de AIV dat belangrijke operationele anti-terrorisme-instrumenten van de EU, zoals het Europees Arrestatiebevel en het financiële sanctieregime, de toets van respect voor fundamentele rechtsbeginselen niet volledig doorstaan. De AIV pleit ervoor dat de EU een beoogd Kaderbesluit over bepaalde procedurele rechten in strafzaken, versneld invoert.