Vacature in Adviesraad Internationale Vraagstukken

De AIV zoekt met ingang van 1 januari 2020 een nieuw lid voor de Adviesraad, tevens vicevoorzitter van de Commissie Vrede en Veiligheid. U kunt niet meer solliciteren. De reactietermijn eindigde op 11 november 2019.

Over de AIV

De AIV is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd adviseert over het buitenlands beleid. De AIV bestaat uit een overkoepelende raad en vier permanente commissies: de Commissie Mensenrechten, de Commissie Vrede en Veiligheid, de Commissie Ontwikkelingssamenwerking en de Commissie Europese Integratie.

Samenstelling van de raad

De voorzitter en acht raadsleden maken deel uit van de raad. Leden van de AIV worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming voor een tweede periode behoort tot de mogelijkheden. Leden van de raad vervullen tevens de rol van voorzitter respectievelijk vicevoorzitter van een van de permanente commissies. Bij deze vacature gaat het om het vicevoorzitterschap van de Commissie Vrede en Veiligheid.

De AIV vergadert maandelijks over de voortgang van de adviestrajecten en ter vaststelling van de adviezen. De werkzaamheden nemen gemiddeld een dagdeel per week in beslag, waarvoor een vaste vergoeding wordt verstrekt.

Profiel kandidaat

De AIV zoekt geïnteresseerde kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

  • expertise op het gebied van internationale betrekkingen en het actuele Nederlandse buitenlandbeleid, in het bijzonder veiligheids- en defensiebeleid;
  • algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, onafhankelijk oordeel, gevoel voor de politiek-bestuurlijke context, visie en strategisch inzicht);
  • vermogen om inhoudelijk en procesmatig sturing te geven aan een adviestraject;
  • goede communicatieve vaardigheden;
  • beschikking over een goed netwerk van contacten die van belang kunnen zijn voor het werk van de AIV.

De AIV streeft naar een evenwichtige, divers en multidisciplinair samengestelde adviesraad qua maatschappelijke en culturele achtergrond, deskundigheid, man/vrouw-verhouding en competenties.

Sollicitatieprocedure

Indien u interesse heeft in het raadslidmaatschap van de AIV en meent binnen het profiel te passen, nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij de voorzitter van de AIV, prof. mr. J.J. (Jaap) de Hoop Scheffer of de secretaris van de AIV, drs. M.E. (Marja) Kwast-van Duursen: tel. 070-348 53 26

Uw sollicitatie en cv kunt u richten aan de voorzitter van de AIV:
Adviesraad Internationale Vraagstukken
prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Of per e-mail aan de secretaris van de AIV: Marja.Kwast@minbuza.nl

U kunt solliciteren tot maandag 11 november 2019.