Vacatures Commissie Europese Integratie en Commissie Vrede en Veiligheid

Met ingang van het einde van het eerste kwartaal/ het begin van het tweede kwartaal 2022 zoekt de AIV voor de Commissie Europese Integratie een nieuw lid en voor de Commissie Vrede en Veiligheid twee nieuwe leden.

Zie voor de wervingsprofielen: