Vacatures

De Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft momenteel een vacature in de Commissie Vrede en Veiligheid. De reactietermijn is inmiddels gesloten.

Lidmaatschap van de raad

Leden van de AIV worden benoemd bij Koninklijk Besluit, op voordracht van de minister van Buitenlandse Zaken. Hieraan voorafgaand vindt een sollicitatieprocedure plaats.

Lidmaatschap van een permanente commissie

Leden van permanente commissies worden benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken. Hieraan voorafgaand vindt een sollicitatieprocedure plaats.