Vacature in Commissie Vrede en Veiligheid

U kunt niet meer solliciteren. De reactietermijn liep tot donderdag 19 maart 2020.

Over de AIV

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd adviseert over het buitenlands beleid. De AIV bestaat uit een overkoepelende raad en vier daaronder ressorterende permanente commissies:

  • Commissie Europese Integratie
  • Commissie Mensenrechten
  • Commissie Ontwikkelingssamenwerking
  • Commissie Vrede en Veiligheid

De permanente commissies

Permanente commissies bestaan uit twaalf leden en staan onder voorzitterschap van een lid van de raad van de AIV. De leden van de permanente commissies worden benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een tweede periode behoort tot de mogelijkheden.

De permanente commissies bereiden de adviezen van de AIV voor en maken daarbij gebruik van relevante wetenschappelijke literatuur en voeren gesprekken met deskundigen en mensen uit het veld. De raad bespreekt de voortgang van het adviestraject en stelt uiteindelijk het advies vast. De permanente commissies komen gemiddeld zes tot acht keer per jaar bijeen.

Profiel kandidaat

De AIV zoekt geïnteresseerde kandidaten voor de Commissie Vrede en Veiligheid die voldoen aan de volgende criteria:

  • expertise op het gebied van internationale betrekkingen, in het bijzonder actuele internationale veiligheidsvraagstukken, de krijgsmacht, de trans-Atlantische verhoudingen en het Europese veiligheidsbeleid;
  • algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, onafhankelijk oordeel, gevoel voor de politiek-bestuurlijke context, visie en strategisch inzicht);
  • het vermogen zowel mondeling als schriftelijk bij te dragen aan adviesproducten.

De AIV streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling qua maatschappelijke en culturele achtergrond, deskundigheid, man/vrouw-verhouding en competenties.

Sollicitatieprocedure

Indien u interesse heeft in het lidmaatschap van de Commissie Vrede en Veiligheid en meent binnen het profiel te passen, nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.

Nadere informatie over de vacatures is te verkrijgen bij de voorzitter van de Commissie Vrede en Veiligheid, prof. dr. ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve en de secretaris, J.W.K. (Jan Willem) Glashouwer MA: tel. 070-348 58 30 / janwillem.glashouwer@minbuza.nl

Uw sollicitatie en cv kunt u richten aan de voorzitter van de Commissie Vrede en Veiligheid:
Adviesraad Internationale Vraagstukken
Prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Of per e-mail aan de secretaris van de AIV: aiv-secretariaat@minbuza.nl

U kunt solliciteren tot donderdag 19 maart 2020.