Benoemingen in Commissie Europese Integratie en Commissie Mensenrechten

De AIV heeft nieuwe leden voor de Commissie Europese Integratie en de Commissie Mensenrechten.

De benoemingen gaan in per 1 december 2019 voor een periode van vier jaar.

De leden zijn benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken in samenspraak met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Nieuwe leden Commissie Europese Integratie:

Drs. R.H. (René) Cuperus,

Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis,

Mr. A.J. (Joanne) Kellermann.

Nieuwe leden Commissie Mensenrechten:

Dr. M.L. (Maarten) Biermans,

Prof. dr. A.C. (Antoine) Buyse,

Drs. M.A. (Maria Anne) van Dijk,

Dr. N. (Narin) Idriz.