Benoeming en herbenoemingen in Commissies AIV

Een lid van de Commissie Vrede en Veiligheid is herbenoemd. In de Commissie Europese Integratie is er een benoeming en een herbenoeming.

Het besluit van de minister van Buitenlandse Zaken in samenspraak met de minister van Defensie gaat in per 1 januari 2020 voor een periode van vier jaar.

Commissie Vrede en Veiligheid:

  • Dr. N. (Nienke) de Deugd, herbenoemd

Commissie Europese Integratie:

  • Ir. B. (Ben) G.M. Voorhorst MBA, benoemd
  • Mr. drs. M. (Marnix) Krop, herbenoemd