Adviesaanvraag De veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied

Het dreigingsbeeld in het Caribisch gebied is aan verandering onderhevig door geopolitieke en regionale ontwikkelingen, grensoverschrijdende (drugs-)criminaliteit en klimaatverandering. De AIV is gevraagd in het advies onder meer in te gaan op de volgende vragen:

  • welke impact hebben ontwikkelingen in de veiligheidspolitieke situatie in het Caribisch gebied op het huidige en toekomstige dreigingsbeeld voor de regio?
  • wat zijn de consequenties voor de buitenlandse betrekkingen en de veiligheid van het Koninkrijk in het algemeen en de autonome landen in het bijzonder?
  • wat zijn de mogelijkheden op het gebied van internationale samenwerking in het Caribisch gebied waar het Koninkrijk voordeel bij kan hebben?