Adviesaanvraag Asiel en migratie

Hoewel binnen de EU van een instroomcrisis van asielzoekers zoals in 2015-2016 momenteel geen sprake is, is er wel een politieke crisis. De EU-lidstaten slagen er sinds voorjaar 2016 immers niet in om een akkoord te bereiken over wetgevingsvoorstellen om het gemeenschappelijke Europees asielstelsel (GEAS) te herzien.
Twistpunten zijn onder meer een verplichtend solidariteitsmechanisme voor de herplaatsing van asielzoekers en onenigheid over de vraag hoe lang een lidstaat verantwoordelijk blijft voor een individuele asielzoeker. Deze twistpunten staan versterking van de effectiviteit van het Europees optreden op het terrein van asiel en migratie in de weg. Dit is echter wel geboden, met name op het interne domein.

Het kabinet heeft in het licht hiervan de volgende vragen aan de AIV voorgelegd:

  • Hoe kan de politieke impasse op asielterrein worden doorbroken?
  • Welke kansen ziet de Adviesraad voor besluitvorming na het aantreden van een nieuwe Commissie en een nieuw Europees Parlement?
  • Welke opties voor besluitvorming zijn er volgens de AIV? Zijn alternatieve vormen denkbaar om tot een oplossing te komen (bijv. kopgroepen, bilateraal, consensus)?
  • Hoe kan een functionerend Schengen worden behouden?