Betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

De AIV is door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gevraagd om te adviseren over enerzijds de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, hierna SDG’s), met extra aandacht voor de internationale dimensie, en anderzijds over wat de overheid kan doen om acties richting het behalen van de SDG’s te mobiliseren en faciliteren en hoe beleidscoherentie kan worden versterkt.

In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen met de SDG’s als belangrijkste component. Met deze doelen wordt gestreefd naar globale welvaart en een gezond klimaat voor mens en natuur.

De SDG's zijn nadrukkelijk niet enkel gericht op actie in ontwikkelingslanden, maar in alle VN-lidstaten, inclusief hoge-inkomenslanden. Daarmee is het voor Nederland zaak om de SDG’s in eigen land te realiseren en om bij te dragen aan het realiseren van de SDG’s internationaal, met name in ontwikkelingslanden die over minder middelen beschikken. Grofweg halverwege de route naar 2030 ligt de wereld niet op koers om de doelen te behalen. Ook Nederland zal de zeilen moeten bijzetten.

Aanpak en planning

Het advies wordt opgesteld door een schrijfgroep bestaande uit leden van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. De Raad streeft ernaar het advies in de zomer van 2024 uit te brengen.

Contact

Voor vragen over dit adviestraject kunt u terecht bij de raadsadviseur van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Jorrit Oppewal.