Adviestraject veiligheidsontwikkelingen in het ruimtedomein

De regering vraagt de AIV om advies over de civiel-militaire ontwikkelingen in het ruimtedomein. De Nederlandse samenleving is voor haar functioneren op aarde in belangrijke mate afhankelijk geworden van technologie en toepassingen in de ruimte. Tegelijkertijd is met het mondiaal toegenomen gebruik van de ruimte het aantal dreigingen toegenomen. De mondiaal verslechterde veiligheidssituatie dwingt Nederland en Europa om meer regie te krijgen over onze veiligheid, ook in de ruimte. De vraag is hoe hier strategisch mee om te gaan.

Contact

Voor vragen over dit adviestraject kunt u terecht bij de secretaris van de permanente Commissie Vrede en Veiligheid, Hans van der Jagt.