Adviesaanvraag kaders voor een Nederlandse Global Health Strategy

De Tweede Kamer heeft op 25 februari 2021 besloten de AIV advies te vragen over de kaders voor een Nederlandse Global Health Strategy. Doel van het advies is het fundament te leggen voor de ontwikkeling van samenhangend beleid aangaande mondiale gezondheidsvraagstukken, op basis waarvan Nederland een eigen strategische agenda kan uitrollen en kan deelnemen aan internationale gremia waar mondiale gezondheidsvraagstukken worden behandeld en multilaterale strategieën worden ontwikkeld.