Adviesaanvraag kaders voor een Nederlandse Global Health Strategy

Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de kaders voor een Nederlandse Global Health Strategy.
Heden, 25 februari 2021, heeft de Tweede Kamer op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, besloten de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken advies te vragen over de kaders voor een Nederlandse Global Health Strategy.