Adviesaanvraag Europees industriebeleid

De snelle en structurele veranderingen in de politieke en economische krachtsverhoudingen in de wereld heeft in Europa een debat op gang gebracht over de noodzaak van modernisering van de Europese industriepolitiek. Het bereiken van meer strategische autonomie is een doelstelling die sterk opgeld doet in Europa en die ook het kabinet onderschrijft. Nederland pleit er wel voor dat een open economie behouden blijft. Het belang van de toekomst van het Europees industriebeleid voor Nederland is groot, temeer gezien de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van het buitenland en de sterke Nederlandse industrie.

Het kabinet vraagt de AIV advies hoe Nederland zich in de discussie over het industriebeleid in de EU het beste kan positioneren. In de adviesaanvraag wordt tevens gevraagd hoe Nederland zich moet verhouden ten opzichte van internationale partners buiten de EU in deze discussie. En ten slotte verzoekt het kabinet advies van de AIV of een aanpassing van de Nederlandse positie ten aanzien van het Europese industriebeleid nodig is.