De toekomst van Schengen

De werking van het Schengenstelsel wordt zowel geschaad door de gebrekkige controle van bepaalde buitengrenzen als door te grote interne verschillen bij de behandeling van asielverzoeken en de opvang. Er zal een nauwere samenwerking van een zo groot mogelijk aantal lidstaten van de Europese Unie moeten komen die een effectief gezamenlijk asiel- en immigratiebeleid willen voeren, aldus de AIV in het briefadvies ‘De toekomst van Schengen’, dat op verzoek van de Tweede Kamer is opgesteld. Volgens de AIV zal de nauwere samenwerking tussen een aantal  EU-landen een volledig werkend gezamenlijk asielsysteem moeten omvatten.