Het Europese asielbeleid. Twee grote akkoorden om de impasse te doorbreken

Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 bevindt het Europese asielbeleid zich in een impasse. Hoe die impasse, die het Europese handelingsvermogen op het terrein van asiel en migratie schaadt, te doorbreken staat in dit advies centraal. Naar het oordeel van de AIV zijn twee grote akkoorden nodig, een akkoord intern tussen de lidstaten van de Unie onderling en een akkoord extern met buitenlandse partnerlanden. Dit advies beschrijft hoe deze akkoorden zouden kunnen worden bereikt en welke elementen van deze akkoorden onderdeel zouden moeten uitmaken.

Media uitgelicht

Europese Unie heeft niets geleerd van 2015: nieuwe migratiecrisis dreigt, Elsevier, 11 december 2020