Oekraïne – standvastigheid, weerbaarheid en perspectief

Eind 2022 bracht de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op verzoek van de Tweede Kamer een briefadvies uit over de Oekraïne-oorlog. Nu de oorlog inmiddels twee jaar duurt, acht de AIV het moment rijp voor een vervolgadvies.

Dit briefadvies maakt eerst kort de balans op van twee jaar oorlog. Vervolgens constateert de Raad dat de westerse consensus brozer wordt, dat er kantelpunten in zicht zijn en dat een langdurige patstelling dreigt. De vraag naar een adequate Nederlandse opstelling dient zich aan, ook voor de nieuw aan te treden regering. Het adviesrapport benadrukt de noodzaak van onverminderde Nederlandse en Europese steun aan Oekraïne en geeft aan dat Nederland zich proactiever moet voorbereiden op verschillende scenario’s voor de oorlog in Oekraïne en actief dient te streven naar de meest wenselijke uitkomsten, waaronder een overwinning voor Oekraïne of een sterke onderhandelingspositie voor het land.

Het advies bespreekt daarna zes thema’s in meer detail: 1) de Europese veiligheidsarchitectuur; 2) de Europese defensie-industrie; 3) het perspectief op Oekraïens EU-lidmaatschap; 4) Oekraïne’s wederopbouw; 5) de gevolgen van de oorlog voor het mondiale Zuiden; en 6) weerbaarheid en draagvlak. Deze bespreking leidt tot een korte conclusie en een zestal aanbevelingen.