Vacature Commissie Europese Integratie

Over de AIV

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd adviseert over het buitenlands beleid. De AIV bestaat uit een overkoepelende raad en vier daaronder ressorterende permanente commissies: 

  • de Commissie Europese integratie; 
  • de Commissie Mensenrechten;
  • de Commissie Ontwikkelingssamenwerking;
  • de Commissie Vrede en Veiligheid.

De AIV zoekt voor de Commissie Europese Integratie met ingang van einde eerste kwartaal/ begin tweede kwartaal 2022 een nieuw lid.
 

De permanente commissies

Permanente commissies bestaan uit twaalf leden en staan onder voorzitterschap van een lid van de raad van de AIV. De leden van de permanente commissies worden benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming voor een tweede periode behoort tot de mogelijkheden. 
De permanente commissies bereiden de adviezen van de AIV voor en maken daarbij gebruik van relevante wetenschappelijke literatuur en voeren gesprekken met deskundigen en mensen uit het veld. De raad bespreekt de voortgang van het adviestraject en stelt uiteindelijk het advies vast. De permanente commissies komen gemiddeld zes tot acht keer per jaar bijeen.
 

Profiel kandidaten

De AIV zoekt geïnteresseerde kandidaten voor de Commissie Europese Integratie die voldoen aan de volgende criteria:

  • expertise op het gebied van internationale betrekkingen, in het bijzonder Europese samenwerking, actuele Europese ontwikkelingen, de rol van de Europese instellingen, de externe betrekkingen van de EU en de positie van Nederland in de EU.                  
  • algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, onafhankelijk oordeel, gevoel voor de politiek-bestuurlijke context, visie en strategisch inzicht); 
  • het vermogen zowel mondeling als schriftelijk bij te dragen aan adviesproducten; 


De AIV streeft naar een divers en multidisciplinair samengestelde commissie qua vrouw/man-verhouding, maatschappelijke en culturele achtergrond, deskundigheid, herkomst uit de wetenschap en de praktijk, zienswijzen en qua competenties. Kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond en vrouwelijke kandidaten worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Sollicitatieprocedure

Indien u interesse heeft in het lidmaatschap van de Commissie Europese Integratie en meent binnen het profiel te passen, nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. 

Informatie over de AIV kunt u vinden op https://adviesraadinternationalevraagstukken.nl/ 
Nadere informatie over de vacatures is te verkrijgen bij de voorzitter van de Commissie Europese Integratie, prof.dr. L.J. (Luuk) van Middelaar en de algemeen secretaris van de AIV 
drs. M.E. (Marja) Kwast-van Duursen. (tel.070 - 348 5326/ marja.kwast@minbuza.nl)

Uw sollicitatie en cv kunt u richten aan de voorzitter van de Commissie Europese Integratie:
Adviesraad Internationale Vraagstukken
Prof.dr. L.J. van Middelaar 
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Of per email: AIV-SECRETARIAAT@minbuza.nl
U kunt solliciteren tot en met maandag 31 januari 2022.