Vacature in Commissie Ontwikkelingssamenwerking

De AIV zoekt voor de Commissie Ontwikkelingssamenwerking per 1 januari 2020 een nieuw lid. U kunt niet meer solliciteren. De reactietermijn eindigde op 11 november 2019.

Over de AIV

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd adviseert over het buitenlands beleid. De AIV bestaat uit een overkoepelende raad en vier permanente commissies:

  • Commissie Europese integratie
  • Commissie Mensenrechten
  • Commissie Ontwikkelingssamenwerking
  • Commissie Vrede en Veiligheid

De permanente commissies

Permanente commissies bestaan uit twaalf leden en staan onder voorzitterschap van een lid van de raad van de AIV. De leden van de permanente commissies worden benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een tweede periode behoort tot de mogelijkheden.

De permanente commissies bereiden de adviezen van de AIV voor en maken daarbij gebruik van relevante wetenschappelijke literatuur en voeren gesprekken met deskundigen en mensen uit het veld. De raad bespreekt de voortgang van het adviestraject en stelt uiteindelijk het advies vast. De permanente commissies komen gemiddeld zes tot acht keer per jaar bijeen.

Profiel kandidaat

De AIV zoekt geïnteresseerde kandidaten voor de Commissie Ontwikkelingssamenwerking die voldoen aan de volgende criteria:

  • expertise op het gebied van internationale betrekkingen, in het bijzonder ontwikkelingssamenwerking, de duurzame ontwikkelingsdoelen, de rol van overheden, bedrijven, financiële instellingen, kennisinstituten en NGO’s in ontwikkelingssamenwerking, de bevordering van economische ontwikkeling en de positie van multilaterale instellingen;
  • algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, onafhankelijk oordeel, gevoel voor de politiek-bestuurlijke context, visie en strategisch inzicht);
  • het vermogen zowel mondeling als schriftelijk bij te dragen aan adviesproducten.

De AIV streeft naar een evenwichtige, divers en multidisciplinair samengestelde adviesraad qua maatschappelijke en culturele achtergrond, deskundigheid, man/vrouw-verhouding en competenties.

Sollicitatieprocedure

Indien u interesse heeft in het lidmaatschap van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking en meent binnen het profiel te passen, nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.

Nadere informatie over de vacatures is te verkrijgen bij de voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, prof. dr. M.E.H. (Mirjam) van Reisen en de secretaris, dr. M.M. (Marenne) Jansen: tel. 070-348 51 52 / marenne.jansen@minbuza.nl

Uw sollicitatie en cv kunt u richten aan de voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking:
Adviesraad Internationale Vraagstukken
Prof. dr. M.E.H. van Reisen
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Of per e-mail aan de secretaris van de AIV: Marja.Kwast@minbuza.nl 

U kunt solliciteren tot maandag 11 november 2019.