Commissie Ontwikkelingssamenwerking

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking bereidt adviezen voor over de duurzame ontwikkelingsdoelen, de rol van overheden, bedrijven, financiële instellingen, kennisinstituten en NGO’s in ontwikkelingssamenwerking, de bevordering van economische ontwikkeling en de positie van multilaterale instellingen.

Voorzitter

Prof. dr. M.E.H. (Mirjam) van Reisen

Vicevoorzitter

Mr. J.N.M. (Koos) Richelle

Leden

Prof. dr. B.J.M. (Bas) Arts
Hoogleraar in Forest Governance, Wageningen University and Research Centre & Chief Scientist, Planbureau voor de Leefomgeving

Drs. L.G. (Linda) Broekhuizen
Chief Investment Officer, FMO

Prof. dr. J. (Jenny) Dankelman
Hoogleraar Minimaal-Invasieve Technieken, Biomechanical Engineering, Technische Universiteit Delft

Prof. dr. R.E. (Rolph) van der Hoeven
Emeritus hoogleraar werkgelegenheids- en ontwikkelingseconomie, Internationaal Instituut voor Sociale Studies

Prof. R. (Ronald) de Jong
Distinguished Professor of Practice, Tilburg University & Chairman Philips Foundation & Retired Member Executive Committee, Royal Philips

Dr. K. (Kellie) Liket
Founder and Director, Effective Giving

Drs. P.W. (Pim) Mol
Directeur-bestuurder, Rabobank Foundation

Dr. A.O. (Antony) Ong'ayo MSc
Academic Researcher, International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University Rotterdam

M. (Marieke) Schouten MSc
Wethouder gemeente Nieuwegein

Drs. A.H.J. (André) Veneman
Chairman Supervisory Board The Sustainable Trade Initiative & Corporate Director Sustainability, AkzoNobel (retired)

Drs. L.G.J. (Léon) Wijnands
ING Head of Private Banking & Wealth Management the Netherlands

Secretaris

Dr. M.M. (Marenne) Jansen