Commissie Ontwikkelingssamenwerking

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking bereidt adviezen voor over de duurzame ontwikkelingsdoelen, de rol van overheden, bedrijven, financiële instellingen, kennisinstituten en NGO’s in ontwikkelingssamenwerking, de bevordering van economische ontwikkeling en de positie van multilaterale instellingen.

Voorzitter

Prof. dr. E.B. Zoomers

Vicevoorzitter

Drs. A. (Bram) van Ojik

Leden

Prof. dr. B.J.M. (Bas) Arts
Hoogleraar in Forest Governance, Wageningen University and Research Centre &Chief Scientist, Planbureau voor de Leefomgeving

Drs. L.G. (Linda) Broekhuizen
Bestuurder, FMO

Prof. dr. J. (Jenny) Dankelman
Hoogleraar Minimaal-Invasieve Technieken, Biomechanical Engineering, Technische Universiteit Delft

Prof. dr. M. (Marleen) Dekker
Hoogleraar Inclusieve Ontwikkeling in Afrika, Afrika Studiecentrum, Universiteit Leiden

Prof. R. (Ronald) de Jong
Leerstoel Duurzaam Leiderschap, Tilburg Universiteit & Voorzitter, Philips Foundation & Voormalig lid Executive Committee, Koninklijke Philips NV.

Dr. S. (Sara) Kinsbergen
Programmadirecteur Advanced Master in International Development en Universitair docent, Radboud Universiteit. 

Dr. K. (Kellie) Liket
Oprichter en directeur, Effective Giving

Dr. A.O. (Antony) Ong'ayo MSc
Academic Researcher, International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University Rotterdam

M. (Marieke) Schouten MSc
Wethouder, gemeente Nieuwegein

Drs. L.G.J. (Léon) Wijnands
Directeur Duurzaamheid ING Nederland

Raadsadviseur

Mr. J.R. (Jorrit) Oppewal

Projectsecretaris

Ir. S.K. (Shila) de Vries