Commissie Ontwikkelingssamenwerking

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking bereidt adviezen voor over de duurzame ontwikkelingsdoelen, de rol van overheden, bedrijven, financiële instellingen, kennisinstituten en NGO’s in ontwikkelingssamenwerking, de bevordering van economische ontwikkeling en de positie van multilaterale instellingen.

Voorzitter

Prof. dr. Annelies Zoomers

Vicevoorzitter

Drs. Bram van Ojik

Leden

Prof. dr. Bas Arts, hoogleraar in Forest Governance, Wageningen University and Research Centre &Chief Scientist, Planbureau voor de Leefomgeving

Drs. Linda Broekhuizen, Bestuursvoorzitter Foodvalley NL, voormalig bestuurder FMO

Prof. dr. Marleen Dekker, hoogleraar Inclusieve Ontwikkeling in Afrika, Afrika Studiecentrum, Universiteit Leiden

Dr. ir. Paul G.H. Engel, Knowledge Perspectives and Innovation (KPI) 

Simone Filippini, Voorzitter Internationaal, Nederlandse Commissie voor Milieueffectrapportage

Dr. Allert P. van den Ham, development professional

Prof. Ronald de Jong, leerstoel Duurzaam Leiderschap, Tilburg Universiteit & Voorzitter, Philips Foundation & voormalig lid Executive Committee, Koninklijke Philips NV.

Prof. dr. Sara Kinsbergen, hoogleraar op het gebied van de rol van burgers in duurzame ontwikkeling & Programmadirecteur Advanced Master in International Development, Radboud Universiteit

Kiza Magendane MSc, politicoloog, auteur en beleidsondernemer op het gebied van burgerschap, identiteit, globalisering, technologie en de positie van Afrika in de wereld

Drs. Yannick du Pont, oprichter SPARK

Heske Verburg, Managing Director Solidaridad Europe

Drs. Léon Wijnands, directeur Duurzaamheid ING Nederland

Raadsadviseur

Jorrit Oppewal, MSc

Projectsecretaris

Ir. Shila de Vries