Werkwijze

De AIV schrijft zijn adviezen op verzoek van de regering of het parlement. Jaarlijks stelt de adviesraad een werkprogramma op met de adviesonderwerpen voor de komende jaren. Daarnaast brengt de adviesraad op eigen initiatief adviezen uit over actuele, prangende vraagstukken, meestal in de vorm van (kortere) briefadviezen.

Eén van de vier permanente commissies of een gecombineerde commissie bereidt een advies voor. In de AIV zijn uiteenlopende kennis, werkervaring en achtergrond gebundeld. Dit zorgt ervoor dat bij elk adviestraject de noodzakelijke expertise kan worden aangewend voor een integrale en multidisciplinaire aanpak.

De commissie maakt tijdens het adviestraject gebruik van relevante wetenschappelijke literatuur en voert gesprekken met deskundigen en mensen uit het veld. De raad bespreekt de voortgang van het adviestraject diverse malen en stelt uiteindelijk het advies vast.

Bijeenkomsten

Na publicatie van een advies organiseert de AIV publieks- en expertbijeenkomsten om de adviezen wijdere bekendheid te geven en bij te dragen aan het politieke en publieke debat over het onderwerp.

Jaarlijks organiseert de AIV een themabijeenkomst over een onderwerp van buitenlands beleid. Alle leden en voormalige leden van de AIV en de permanente commissies worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

De AIV organiseert met ingang van 2020 jaarlijks de AIV Wellenstein-lezing. Deze lezing is vernoemd naar dr. Edmund P. (Mom) Wellenstein (1919 - 2016), een van de grondleggers van de Europese integratie. De AIV wil – in de geest en aanpak van Wellenstein – door middel van deze jaarlijkse lezing actuele Europese en internationale vraagstukken agenderen en het politieke en maatschappelijke debat stimuleren.