Beeld: © Europees Parlement
Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken / Aad Meijer
Beeld: © World Bank / Curt Carnemark, https://www.flickr.com/photos/worldbank/2092083434/in/album-72157626025379650/
Beeld: © Ministerie van Defensie

Home

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder: Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid.