Benoeming AIV

Op voordracht van de minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Defensie, is bij Koninklijk besluit dr. D.J.M. (Dorette) Corbey op 12 januari  2021 benoemd tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken met ingang van 1 januari 2021 voor een periode van vier jaar.

Dr. Dorette Corbey was lid van het Europees Parlement van 1999 tot 2009. Daar was zij actief binnen de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, de Commissie Industrie, Buitenlandse Handel en Onderzoek en de Visserijcommissie. Na 2009 was ze voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit, directeur/secretaris van de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), voorzitter van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa en lid van Europese Bio-economy Panel. Dorette Corbey is mede-initiatiefnemer van de oprichting van de Federatie Bio-economie en lid van het Algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.