AIV-werkprogramma 2024-2026

Dit werkprogramma bevat een overzicht van actuele en toekomstige adviestrajecten waaraan de AIV in 2024 werkt.

Naast de genoemde adviestrajecten behoudt de AIV ruimte voor nog niet voorziene adviesvragen van het kabinet en het parlement en voor het opstellen van adviezen op eigen initiatief.

Het AIV-werkprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd.