Adviestraject Krimpende maatschappelijke ruimte

De regering vraagt de AIV om advies over de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld. De maatschappelijke ruimte wordt wereldwijd onder meer beperkt door autocratische tendensen en repressieve nationale wetgeving. Dit stelt zowel Nederland als de EU voor moeilijke keuzes.

Organisaties van het maatschappelijk middenveld, die zich inspannen voor vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten, komen wereldwijd in toenemende mate in het nauw. Dit geldt in een aantal staten in Europa zoals Rusland, maar ook daarbuiten. Het stelt Nederland, de EU en 'like-minded' partners voor moeilijke keuzes omdat steun aan deze organisaties een wissel trekt op de relatie met de regeringen van deze landen. De adviesaanvraag betreft de specifieke omstandigheden die zorgen voor inperking van de maatschappelijke ruimte en de mogelijkheden voor Nederland en de EU van een geïntegreerde, aangescherpte aanpak en effectieve partnerschappen.

Contact

Voor vragen over dit adviestraject kunt u terecht bij de secretaris van de Commissie Mensenrechten, Karin Wester.