Ereleden

De raad kan oud-leden van de raad en van de permanente commissies benoemen tot erelid van de raad. Ereleden hebben zich tijdens hun lidmaatschap van de AIV onderscheiden door hun bijzondere bijdrage aan een groot aantal adviestrajecten en aan de rol en positie van de AIV als adviesorgaan op het terrein van internationale vraagstukken.

Ereleden van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

Mr. F. (Frits) Korthals Altes
Voorzitter van de AIV van 2002 tot 2014.

Prof. dr. A. (Fred) van Staden
Lid van de AIV van 2006 tot 2018. Voorzitter van de Commissie Europese Integratie van 2008 tot 2018 en vicevoorzitter van de AIV van 2015 tot 2018.

Prof. mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer
Voorzitter van de AIV van 2014 tot 2022.

Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
Lid van de AIV en (vice)voorzitter van de Commissie Mensenrechten van 2014 tot 2022. Van 2011 tot 2014 lid van de Commissie Mensenrechten.