Ereleden

De raad kan oud-leden van de raad en van de permanente commissies benoemen tot erelid van de raad. Ereleden hebben zich tijdens hun lidmaatschap van de AIV onderscheiden door hun bijzondere bijdrage aan een groot aantal adviestrajecten en aan de rol en positie van de AIV als adviesorgaan op het terrein van internationale vraagstukken.

Mr. F. (Frits) Korthals Altes en prof. dr. A. (Fred) van Staden zijn erelid van de AIV. De heer Korthals Altes was voorzitter van de AIV van 2002 tot 2014. De heer Van Staden was lid van de AIV van 2006 tot 2018. Hij was tevens voorzitter van de Commissie Europese Integratie van 2008 tot 2018 en vicevoorzitter van de AIV van 2015 tot 2018.