Secretaris Commissie Vrede en Veiligheid

Dr. J.W. (Hans) van der Jagt

Adviestraject

Hij werkt mee aan een advies over:

Contact

06-25725082

hans-vander.jagt@minbuza.nl