Secretaris Commissie Vrede en Veiligheid

Dr. J.W. (Hans) van der Jagt

Adviestraject

Hans van der Jagt heeft meegewerkt aan de volgende adviezen:

Contact

+31 70 348 76 89

hans-vander.jagt@minbuza.nl