Secretaris Commissie Vrede en Veiligheid

J.W. (Hans) van der Jagt

Adviestraject

Hij werkt mee aan een advies over:

Contact

06-83130050
JW.vd.Jagt@mindef.nl