Benoeming nieuwe commissieleden

Met ingang van 1 januari 2024 zijn op besluit van de minister van Buitenlandse Zaken zeven nieuwe commissieleden benoemd voor een periode van vier jaar.

Benoemd tot lid van de permanente Commissie Mensenrechten is: Nani Jansen Reventlow. Benoemd tot lid van de permanente Commissie Ontwikkelingssamenwerking zijn: Simone Filippini, Allert van den Ham, Kiza Magendane MSc, drs. Yannick du Pont, drs. Heske Verburg en dr. Paul Engel.

Het volledige besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 februari 2024.